Wednesday, November 2, 2011

Asociativní kóty

Všichni víme, že Rhino nemá asociativní kóty, ale v některých případech si můžeme pomoci malým trikem. Pokud příkazem Skupina seskupíme kóty s kótovaným objektem, můžeme pak objekt editovat například příkazem Měřítko (1D, 2D, 3D...) a kóty se této změně přizpůsobí. Okótovaný model (včetně seskupených kót) na následujícím obrázku byl upraven příkazem Měřítko2D tak, že spodní hrana byla zvětšena z 11 na 13 mm. Všechny kóty se přitom automaticky přepočítaly.No comments: