Tuesday, November 1, 2011

Skenování a reverse engineering

Mou prací je zajišťování technické podpory Rhina.
Často se přitom setkávám s požadavkem: "Mám laserový sken součásti v polygonových sítích a potřebuji je převést na NURBS plochy". To je často náročná a zdlouhavá úloha, ale můžete ji zvládnout i pomocí nativních nástrojů Rhina nebo pomocí některého zásuvného modulu pro reverse engineering.

Před pár lety jsem sepsal dokument, který tento postup popisuje a vychází pouze z nativních příkazů Rhina. Obsahuje i analýzu sítě pro určení techniky pro její vyčištění. Jakmile je síť vyčištěná a je vodotěsně uzavřená, je připravena pro rapid prototyping (3D tisk).
Druhá část dokumentu popisuje ruční reverse engineering NURBS ploch z polygonových sítí. Dokument je v angličtině.

http://download.rhino3d.com/download.asp?id=ScanCleanupRemodel

- John Brock, McNeel&Associates

No comments: