Wednesday, November 2, 2011

Paleta Organika

Paleta Organika je pěkná malá (a málo známá) pomůcka, která vám umožní pohybovat s vybranými objekty v jakémkoliv pohledu ve směru os x,y,z. Nemusíte se tedy starat o to, jaký pohled je právě aktivní, na rozdíl od krokování pomocí klávesy Alt a kurzorových šipek.

Tato paleta obsahuje několik tlačítek, která určují směr pohybu ve směru os X, Y nebo Z, nahoru nebo dolů atd. Paletu můžete zapnout v menu Nástroje > Rozvržení nástrojových palet nebo ještě rychleji tak, že kliknete na šedou plochu bez tlačítek v nástrojové paletě (například pod levým vertikálním sloupcem ikon) pravým tlačítkem myši a v seznamu zapnete paletu Organika.Je užitečná zejména při editaci řídicích bodů. Nejzajímavější nástroje jsou "Zmenšit podél..." nebo "Prodloužit podél...", které vám umožní přesunovat 2 nebo více bodů o stejnou vzdálenost a přitom navzájem opačnými směry. Je to vlastně symetrický přesun vůči globálním osám, viz. následující obázky, na kterých vidíte symetrický přesun čtyř vybraných řídicích bodů v kladném a záporném směru osy X...

Na tomto příkladě jsme si ukázali, jak pohybovat s body symetricky ve směru globálních os. Pokud ale budou body vůči sobě orientovány v jakémkoliv jiném směru, nebudou tyto funkce pracovat tak jak čekáte.

Když podržíte klávesu Shift a kliknete pravým tlačítkem myši na některé tlačítko z palety Organika, tak uvidíte, že jsou to jednoduchá makra, která využívají příkaz Měřítko1D (Scale1D) a jako referenční bod využívají počátek souřadnicového systému. Pokud chcete tyto funkce použít, ale všechny body sa nachází na jedné straně vůči počátku nebo jsou vůči němu umístěny nesymetricky, použijte rovnou příkaz Měřítko1D, přičemž nejdříve najděte bod, který leží uprostřed mezi body, které chcete zmenšovat. Tento postup vidíte na následujících obrázcích. Pro názornost byla nakreslena modrá úsečka a bod v její polovině (tato konstrukce se dá obejít pomocí speciálního jednorázového uchopovacího režimu MeziBody, ale to už zabíháme moc do detailů, podrobnosti se můžete dozvědět na našem školení :) Střed této úsečky byl použitý jako střed zmenšování v příkazu Měřítko1D, jako 1. referenční bod jsme uchopili konec modré úsečky a druhý referenční bod můžete zvolit kdekoliv.No comments: